Contact:Czech Trade Office
Vodičkova 36, 110 00 Prag 1, Tsjechische Republiek
Telefoon: +420 241 482 111
e-mail: info@cto.cz

Executive:
Josef Chvojka
chvojka@cto.cz