Poskytujeme:

Výzkum trhu, individuální marketingové průzkumy a sektorové studie, statistiky a kvalitativní analýzy:

  • výrobků
  • služeb
  • konkurence
  • cen
  • distribučních cest
  • podpory prodeje

Pošlete Váš požadavek
na INovativní výzkum trhu