Poskytujeme:

Prognózy, budoucí trendy, Delphi metody, srovnávání, osvědčené příklady z praxe pro:

  • strategická rozhodnutí
  • investice
  • nové technologie
  • potřebu pracovníků a jejich kvalifikace

Pošlete Váš požadavek, chcete-li být i v budoucnu „IN“